Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91402
Τίτλος
Κλινική μελέτη "PROSPER": Πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ενζαλουταμίδης σε ασθενείς με μη μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 11 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ ΠΑΝ., ΤΖΗΜΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑ., ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.