Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91425
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: 4ο διεθνές συνέδριο κριτικής εκπαίδευσης.
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: 4th international conference on critical education.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
20 - 6 - 2014
Ημερομηνία λήξης
20 - 1 - 2015
Τμήμα έργου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩ., ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟ., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ.