Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91425
Τίτλος
Συνέδριο: 4ο διεθνές συνέδριο κριτικής εκπαίδευσης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
20 - 1 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩ., ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟ., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ.