Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91448
Τίτλος
Κατάρτιση ενός μοντέλου μετεωρολογικών παραμέτρων με στόχο τον προσδιορισμότων αντιπροσωπευτικών θέσεων εγκατάστασης του εξοπλισμού παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιραςστην περιοχή γύρω από το έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
12 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΤΡΙΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.