Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91467
Τίτλος
Διερεύνηση της κατάστασης των αντιστηριζόμενων πρανών της εκσκαφής στο οικόπεδο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE επί της οδού Καραϊσκάκη στην Άρτα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 8 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
12 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ.