Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91482
Τίτλος στα Ελληνικά
ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών: Ο Ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης του συμβουλίου της Ευρώπης απέναντι σε άλλα διεθνή και υπερεθνικά κείμενα και ο διάλογος των δικαστών
Τίτλος στα Αγγλικά
The european social charter of European Council facing other international and supranational legal intruments and the judicial dialogue
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Ημερομηνία έναρξης
2 - 7 - 2014
Ημερομηνία λήξης
1 - 7 - 2015
Τμήμα έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
DE BURCA GRAINNE JAM., WEBBER DANIEL ALEXANDER JON.