Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91511
Τίτλος
Ταριχεύσεις - Περιποίηση νεκρού.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
16 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες