Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91513
Τίτλος
Σύνταξη σχεδίου δράσης για την Αειφόρου Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του προγράμματος "Σύμφωνο Δημάρχων".
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 8 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
29 - 10 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΟΡ., ΓΙΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑ., ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚ., ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜ.