Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91529
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση): Φωταυγή σύμπλοκα λανθανιδών με χειρόμορφους συναρμοτές: Κυκλικά πολωμένη φωταύγεια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες