Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91535
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του canakinumab σε ασθενείς με κληρονομικούς περιοδικούς πυρετούς (TRAPS, HIDS ή crFMF) με απακόλουθη τυχαιοποιημένη απόσυρση/μείωση της συχνότητας της δόσης και ανοιχτού σχεδιασμού μακροχρόνιες περιόδους θεραπείας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΑΧΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες