Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91553
Τίτλος
Συνέδριο: Ημερίδα "Παθολογία και χειρουργική γναθιαίου κόλπου"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες