Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91577
Τίτλος στα Ελληνικά
ECOST-MEETING-ES1005-290914-050576 "Μακροχρόνιες μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας και οι επιπτώσεις τους: Από το ελάχιστο του MAunder στον 21ο αιώνα".
Τίτλος στα Αγγλικά
ECOST-MEETING-ES1005-290914-050576 "Long term variations of solar activity and their impacts: From Maunder minimum to the 21st century"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
29 - 9 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες