Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91577
Τίτλος
ECOST-MEETING-ES1005-290914-050576 "Μακροχρόνιες μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας και οι επιπτώσεις τους: Από το ελάχιστο του MAunder στον 21ο αιώνα".
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες