Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91579
Τίτλος
Διεξαγωγή αναλύσεων δειγμάτων νερού σε δύο υδρευτικές γεωτρήσεις στη Δ.Κ.Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
10 - 10 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες