Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91581
Τίτλος
Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕ., ΖΥΓΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝ., ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥ., ΜΑΝΤΑΣΑΣΒΙΛΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕ., ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕ., ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΤΖΟΥΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΚ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙ., ΦΟΥΡΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ.