Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91593
Τίτλος
Δειγματοληψία βλάστησης στη βορειοανατολική και κεντρική Ελλάδα, για τη χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων περιοχών του Δικτύου Natura 2000.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΜΨΩΝ ΛΑΖ., ΠΥΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣ., ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑ., ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ.