Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91606
Τίτλος
Μια προοπτική, ενός σκέλους μελέτη για την περιγρφή της αποτελεσματικότητας, της ανοχής και της ευκολίας της θεραπείας με τεριφλουνομίδη στην κλινική πράξη, με χρήση αναφερόμενων από τους ασθενείς εκβάσεων (PROs) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες