Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91625
Τίτλος
OPTIMIS - Έκβαση ασθενών με ΗΚΚ που αντιμετωπίζονται με TACE, ακολουθούμενου ή όχι από σοραφενίμπη και η επίπτωση της επιλογής του χρονικού σημείου έναρξης της φοραφνίμπης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ., ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗ.