Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91634
Τίτλος
Συνέδριο: "4η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων-Καρδιολόγων (Θέματα Παιδοκαρδιολογίας)"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες