Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91646
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (α' φάση): Μελέτη βιολογικών δεικτών νευροεκφύλισης (total tau, tau phosphorylated at threonine-181, amyloid-beta(1-42) στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ασθενών με σκλήρυνση κατα πλάκας (ΣΚΠ), σύγκριση των αποτελεσμάτων με μάρτυρες και συσχέτιση των εργαστηριακών ευρημάτων με κλινικές παραμέτρους με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών, τη διερεύνηση παθογενετικών μηχανισμών της νόσου σε σχέση με την κλινική εικόνα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑ.