Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91655
Τίτλος
Ομιλίες με θέμα " Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 8 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες