Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91686
Τίτλος
Ομιλία με θέμα: "Σημεία Κλειδιά στην απεικόνιση του θώρακα".
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες