Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91715
Τίτλος
Μια αναδρομική / προοπτική μελέτη για την περιγραφή των προτύπων θεραπείας στην πραγματική ζωή και των αναφερόμενων από τους ασθενείς εκβάσεων ασθενείς για ασθενείς με κατά πλάκας ψωρίασης σε θεραπεία με ετανερσέπτη σε ευέλικτο δοσολογικό σχημα (ReProTen)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝ.