Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91725
Τίτλος
Συνέδριο: "2ο Πανελλήνιο Φόρουμ Νένων Επιστημόνων Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 11 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΛΑΒΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες