Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91741
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης της ανταπόκρισης στην εποετίνη θήτα (EPORATIO) καθώς και των κλινικών και φλεγμονωδών παραγόντων που επηρεάζουν την αναπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς με αναιμία της χρόνιας νεφρικής νόσου, υπό εξωνεφρική κάθαρση ή προέναρξης εξωνεφρικής κάθαρσης, στην καθ΄ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗ.