Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91742
Τίτλος
Μελέτη για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με υποτροπιάζουσα/διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) υπό θεραπεία με GA έναντι INF σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 8 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕ., ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.