Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91742
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με υποτροπιάζουσα/διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) υπό θεραπεία με GA έναντι INF σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα.
Τίτλος στα Αγγλικά
Study to assess the quality of life of patients with relapsing / remitting multiple sclerosis (MS) treated with GA versus INF conditions in everyday clinical practice in Greece.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
28 - 8 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.