Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91776
Τίτλος
Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη για την καταγραφή της συμμόρφωσης στην αγωγή με τον έτοιμο συνδυασμό Περινδοπρίλης/Αμλοδιπίνης, σε ελληνικό πληθυσμό με υπέρταση και στεφανιαία νόσο.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες