Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91810
Τίτλος
Ανάπτυξη και προώθηση παρεμβατικού προγράμματος φυσικής και διατροφικής αγωγής σε άτομα παιδικής ηλικίας με σκοπό την πρόληψη της παιδικής υποκινητικότητας και παχυσαρκίας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΟΥΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΜ., ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝ., ΖΙΑΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑ., ΚΟΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥ., ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ., ΜΠΑΡΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑ.