Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91834
Τίτλος
Ανάπτυξη λιπιδικων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 11 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
18 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.