Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91843
Τίτλος
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
1 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ.