Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91844
Τίτλος
Διεθνής σύντομη γνωστική αξιολόγηση για την πολλαπή Σκλήρυνση κατά Πλάκας (BICAMS) στον ελληνικό πληθυσμό.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣ., ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ.