Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91859
Τίτλος
Ανοιχτή, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δυο παράλληλων ομάδων, τυχαιοποιημένη πολυκεντρικη κλινικη μελέτη φασης ΙΙΙ για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας μεταξύ ενός νέου σκευάσματος Μπριμιδόνης 2 mg/ml Οφθαλμικές σταγόνες άνευ συντηρητικού έναντι του Alphagan οφθαλμικές σταγόνες σε ασθενείς με γλάυκωμα ανοιχτής γωνίας ή οοφθαλμική υπερτονία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 12 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες