Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91861
Τίτλος
Παρακολούθηση της ποιότητας ομβρίων - ακάθαρτων υδάτων & απόδοση μονάδων επεξεργασάις αποβλήτων για τις βιομηχανικές περιοχές Θεσσαλονίκης, Σερρών, Φλώρινας, Έδεσσας, Λάρισας, Βόλου Α΄, ΒΙΟ.ΠΑ Βόλου, Βόλου Β΄, Λαμίας, Καρδίτσας, Άμφισσας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
10 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΤΑ., ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.