Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
91876
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό "Πληροφορική και Διοίκηση"
Τίτλος στα Αγγλικά
Joint postgraduate course "Informatics & Management"
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
14 - 1 - 2015
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2022
Κατάσταση
Κίνηση