Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91878
Τίτλος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Πληροφορική και Επικοινωνίες"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ., ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟ., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΕΟ., ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ., ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ., ΤΟΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ.