Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91921
Τίτλος
Εκπόνηση μελέτης επάρκειας ισχύος για το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
21 - 3 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑ., ΜΠΙΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ., ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡ.