Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91936
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη φάσης 3 για τη σύγκριση του TR-701 EO και της Λινεζολίδης σε υπό αερισμό Gram-θετική νοσοκομειακή πνευμονία.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες