Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91948
Τίτλος
Ανοικτή μελέτη επέκτασης του UT - 15C σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση - Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση σε συνέχεια του πρωτοκόλλου TDE - PH - 310.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΟΥΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ.