Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91971
Τίτλος
Ανάπτυξη και αποτίμηση εξοπλισμού και κατασκευαστικών πρακτικών για την παραγωγή αειφορικών αιγοπροβατροφικών προιόντων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 11 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΡΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩ., ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ., ΤΕΡΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ., ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΑ.