Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91990
Τίτλος
Ολοκληρωμένη ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα παράκτια ύδατα της λεκάνης της Μεσογείου και χαρτογράφηση της κοινωνικο – οικονομικής τρωτότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑ., ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ., ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ., ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗ., ΤΟΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΝ.