Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91999
Τίτλος στα Ελληνικά
Ενίσχυση του ΔΠΜΣ Μουσειολογία
Τίτλος στα Αγγλικά
Financial support for the postgraduate programme "Museology"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
11 - 2 - 2015
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜ., ΣΜΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡ.