Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92001
Τίτλος στα Ελληνικά
Ταχύρρυθμο πρόγραμμα στο επάγγελμα του ξεναγού 2015
Τίτλος στα Αγγλικά
Accelarated training programme in tourist guides 2015
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
9 - 3 - 2015
Ημερομηνία λήξης
15 - 5 - 2015
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ., ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔ., ΛΕΦΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑ., ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜ., ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕ., ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΣ., ΣΜΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡ., ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝ.