Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92008
Τίτλος
Κλινική μελέτη 20060359. Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη Φάσης 3 της δενοσουμάμπης ως συμπληρωματικής θεραπείας για γυναίκες με καρκίνο του μαστού πρώιμου σταδίου που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής (D-CARE)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
12 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΛΙΟΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ., ΧΑΡΑΠΗ ΜΑΡΘΑ ΧΡΗ.