Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92009
Τίτλος
Ομιλίες, διαλέξεις - Εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
6 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες