Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92025
Τίτλος
Ανάλυση με τη μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων και βελτίωση του σχεδιασμού κινητηρίων Τυμπάνων Φ 1500Χ2600 mm των ταινιοδρόμων των ορυχείων της ΔΕΗ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 12 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
15 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝ., ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑ., ΣΥΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑ.