Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92028
Τίτλος
Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη της εβδομαδιαίως χορηγούμενης πακλιταξέλης σε συνδυασμό με AMG 386 ή εικονικό φάρμακο σε γυναίκες με υποτροπιάζοντα μερικώς ευαίσθητο ή ανθεκτικό στην πλατίνη επιθυλιακό καρκίνο των ωοθηκών, πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου ή καρκίνο των σαλπίγγων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες