Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92030
Τίτλος
Μια Φάση 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη του AMG 386 Μαζί με Πακλιταξέλη και Καρβοπλατίνη ως Θεραπεία Πρώτης Γραμμής σε Ασθενείς με Επιθήλιακό Καρκίνο των Ωοθηκών, Πρωτοπαθή Καρκίνο του Περιτοναίου ή Καρκίνο των Σαλπιγγών Σταδίου III-IV κατά FIGO-TRINOVA-3
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
12 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ., ΧΑΡΑΠΗ ΜΑΡΘΑ ΧΡΗ.