Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92031
Τίτλος
Επιδημιολογική μελέτη σχετικά με το θεραπευτικό αλγόριθμο, την έκβαση της θεραπείας και την ποιότητα ζωής στη μέτρια ως σοβαρή ψωρίαση (PLAQUES).
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες