Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92037
Τίτλος
Υποτροφία για Διδακτορική Διατριβή με τίτλο Περιφερική Νεφροπάθεια σε σχέση με την ισχαιμία του Μυοκαρδίου και την δραστηριότητα της Τελομεράσης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 2 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.