Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92097
Τίτλος
ΜΙα τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική μελέτη της θεραπείας με eltrombopag ή εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) ενδιάμεσου-1, ενδιάμεσου-2 και υψηλού κινδύνου κατά IPSS
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΪΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.