Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92101
Τίτλος
Καταρτισμός σιτηρεσιών για το εργοστάσιο ζωοτροφών "Αφοί Σαπουνά" και επισκέψεις σε εκτροφές που συνεργάζονται με την εταιρεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
3 - 1 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες