Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92115
Τίτλος
Μια πολυκεντρική διπλά τυφλή ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο φασης ΙΙβ μελέτη αποτελεσματικότητας του Vx-001 ενός πεπτιδικού αντικαρκινικού εμβολίου με στόχο τον έλεγχο της νόσου μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς θετικούς ως προς HLA-A*0201 με μξ-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικό για ΤΕRT (στάδιο IV ή υποτροπιάζον στάδιο Ι-ΙΙΙ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες